The Indian Mathematical Society :

The Chronology of the Office-Bearers of The Indian Mathematical Society :

Sr.
No.
year President Secretary /General Secretary Academic Secretary Administrative secretary Treasurer Editor JIMS Editor MS The Librarian
1 1907-08 B. Hanumantha Rao V. Ramaswami Aiyar No Office No Office K. J. Sanjana M.T. Naranienger No Office R. P. Paranjpye
2 1908-09 B. Hanumantha Rao V. Ramaswami Aiyar No Office No Office K. J. Sanjana M. T. Naranienger No Office R. P. Paranjpye
3 1909-10 B. Hanumantha Rao V. Ramaswami Aiyar No Office No Office K. J. Sanjana M. T. Naranienger No Office R. P. Paranjpye
4 1910-11 B. Hanumantha Rao D. D. Kapadia No Office No Office C. Pollard M. T. Naranienger No Office R. P. Paranjpye
5 1911-12 B. Hanumantha Rao D. D. Kapadia No Office No Office C. Pollard M. T. Naranienger No Office R. P. Paranjpye
6 1912-13 R. N. Apte D. D. Kapadia No Office No Office C. Pollard M. T. Naranienger No Office R. P. Paranjpye
7 1913-14 R. N. Apte D. D.Kapadia No Office No Office C. Pollard M. T. Naranienger No Office R. P. Paranjpye
8 1914-15 R. N. Apte D. D. Kapadia No Office No Office S. Narayana Iyer M. T. Naranienger No Office R. P. Paranjpye
9 1915 E.W.Middlemast D. D. Kapadia No Office No Office S. Narayana Iyer M. T. Naranienger No Office R. P. Paranjpye
10 1915-16 R. Ramachandra Rao D. D. Kapadia No Office No Office S. Narayana Iyer M. T. Naranienger No Office R. P. Paranjpye
11 1916-17 R. Ramachandra Rao D. D. Kapadia No Office No Office S. Narayana Iyer M. T. Naranienger No Office R. P. Paranjpye
12 1917-18 A. C. L. Wilkinson D. D. Kapadia No Office No Office S. Narayana Iyer M. T. Naranienger No Office R. P. Paranjpye
13 1918-19 A. C. L. Wilkinson D. D. Kapadia No Office No Office S. Narayana Iyer M. T. Naranienger No Office R. P. Paranjpye
14 1919-20 A. C. L. Wilkinson D. D. Kapadia No Office No Office S. Narayana Iyer M. T. Naranienger No Office R. P. Paranjpye
15 1920-21 A. C. L. Wilkinson D. D. Kapadia No Office No Office S. Narayana Iyer M. T. Naranienger No Office R. P. Paranjpye
16 1921-22 H. Balakram D. D. Kapadia No Office No Office S. Narayana Iyer M. T. Naranienger No Office R. P. Paranjpye
17 1922-23 H. Balakram P. V. Seshu Iyer No Office No Office S. Narayana Iyer M. T. Naranienger No Office V. B. Naik
18 1923-24 H. Balakram P. V. Seshu Iyer No Office No Office S. Narayana Iyer M. T. Naranienger No Office V. B. Naik
19 1924-25 H. Balakram P. V. Seshu Iyer No Office No Office S. Narayana Iyer M. T. Naranienger No Office V. B. Naik
20 1925-26 H. Balakram P. V. Seshu Iyer No Office No Office S. Narayana Iyer M. T. Naranienger No Office V. B. Naik
21 1926-27 V. Ramaswami Aiyar N. M. Shah No Office No Office S. Narayana Iyer M. T. Naranienger No Office V. B. Naik
22 1927-28 V. Ramaswami Aiyar N. M. Shah No Office No Office S. Narayana Iyer R. Vaidyanathswamy No Office V. B. Naik
23 1928-29 V. Ramaswami Aiyar G. S. Chowla No Office No Office S. R. Ranganathan R. Vaidyanathswamy No Office V. B. Naik
24 1929-30 V. Ramaswami Aiyar Mukunda Lal No Office No Office S. R. Ranganathan R. Vaidyanathswamy No Office V. B. Naik
25 1930-31 M. T. Naraniengar Mukunda Lal No Office No Office S. R. Ranganathan R. Vaidyanathswamy No Office V. B. Naik
26 1931-32 M. T. Naraniengar Mukunda Lal No Office No Office S.R. Ranganathan R. Vaidyanathswamy No Office V. B. Naik
27 1932-33 P. V. Sheshu Iyer S. B. Belekar No Office No Office S.R. Ranganathan R. Vaidyanathswamy No Office V. B. Naik
28 1933-34 P. V. Sheshu Iyer S. B. Belekar No Office No Office L. N. Subramanian R. Vaidyanathswamy A. Narasinga Rao V. B. Naik
29 1934-35 H. G. Gharpure S. B. Belekar No Office No Office L. N. Subramanian R. Vaidyanathswamy A. Narasinga Rao V. B. Naik
30 1935-36 H. G. Gharpure S. B. Belekar No Office No Office L. N. Subramanian R. Vaidyanathswamy A. Narasinga Rao V. B. Naik
31 1936-37 R. P. Paranjpye Ram Behari No Office No Office L. N. Subramanian R. Vaidyanathswamy A. Narasinga Rao R. P. Shintre
32 1937-38 R. P. Paranjpye Ram Behari No Office No Office L. N. Subramanian R. Vaidyanathswamy A. Narasinga Rao R. P. Shintre
33 1938-39 R. P. Paranjpye Ram Behari No Office No Office L. N. Subramanian R. Vaidyanathswamy A. Narasinga Rao R. P. Shintre
34 1939-40 R. P. Paranjpye Ram Behari No Office No Office L. N. Subramanian R. Vaidyanathswamy A. Narasinga Rao R. P. Shintre
35 1940-41 R. Vaidyanathswamy Ram Behari No Office No Office L. N. Subramanian R. Vaidyanathswamy A. Narasinga Rao R. P. Shintre
36 1941-42 R. Vaidyanathswamy Ram Behari No Office No Office L. N. Subramanian R. Vaidyanathswamy A. Narasinga Rao R. P. Shintre
37 1942-43 F. W. Levy Ram Behari No Office No Office L. N. Subramanian R. Vaidyanathswamy A. Narasinga Rao R. P. Shintre
38 1943-44 F. W. Levy M. R. Siddiqui No Office No Office L. N. Subramanian R. Vaidyanathswamy A. Narasinga Rao R. P. Shintre
39 1944-45 F. W. Levy M. R. Siddiqui No Office No Office A. Narasinga Rao R. Vaidyanathswamy A. Narasinga Rao D. D. Kosambi
40 1945-46 F. W. Levy M. R. Siddiqui No Office No Office A. Narasinga Rao R. Vaidyanathswamy A. Narasinga Rao D. D. Kosambi
41 1946-47 F. W. Levy M. R. Siddiqui No Office No Office A. Narasinga Rao R. Vaidyanathswamy A. Narasinga Rao D. D. Kosambi
42 1947-48 M. R. Siddiqui T. Vijayaraghavan No Office No Office Ram Behari R. Vaidyanathswamy A. Narasinga Rao D. D. Kosambi
43 1948-49 M. R. Siddiqui T. Vijayaraghavan No Office No Office Ram Behari R. Vaidyanathswamy A. Narasinga Rao D. D. Kosambi
44 1949-50 A. Narasinga Rao T. Vijayaraghavan No Office No Office Ram Behari R. Vaidyanathswamy A. Narasinga Rao D. D. Kosambi
45 1950-51 A. Narasinga Rao T. Vijayaraghavan No Office No Office Ram Behari K. Chandrasekharan C. N. Srinivasienger T. Vijayraghavan
46 1951-52 T. Vijayraghavan S. Mahadevan No Office No Office Ram Behari K. Chandrasekharan C. N. Srinivasienger T. Vijayraghavan
47 1952-53 T. Vijayraghavan S. Mahadevan No Office No Office Ram Behari K. Chandrasekharan C. N. Srinivasienger T. Vijayraghavan
48 1953-54 Ram Behari S. Mahadevan No Office No Office C. N. Srinivasienger K. Chandrasekharan K. Chandrasekharan T. Vijayraghavan
49 1954-55 Ram Behari S. Mahadevan No Office No Office C. N. Srinivasienger K. Chandrasekharan K. Chandrasekharan C. T. Rajgopal
50 1955-56 Ram Behari S. Mahadevan No Office No Office G. L. Chandratreya K. Chandrasekharan K. Chandrasekharan C. T. Rajgopal
51 1956-57 Ram Behari S. Mahadevan No Office No Office G. L. Chandratreya K. Chandrasekharan K. Chandrasekharan C. T. Rajgopal
52 1957-58 V. Ganapathy Iyer S. Mahadevan No Office No Office G. L. Chandratreya K. Chandrasekharan K. Chandrasekharan C. T. Rajgopal
53 1958-59 V. Ganapathy Iyer S. Mahadevan No Office No Office G. L. Chandratreya S. M. Shah S. M. Shah C. T. Rajgopal
54 1959-60 B. S. Madhav Rao S. Mahadevan No Office No Office G. L. Chandratreya S. M. Shah S. M. Shah C. T. Rajgopal
55 1960-61 B. N. Prasad S. Mahadevan No Office No Office G. L. Chandratreya S. M. Shah S. M. Shah C. T. Rajgopal
56 1961-62 B. S. Madhav Rao S. Mahadevan No Office No Office G. L. Chandratreya S. M. Shah S. M. Shah C. T. Rajgopal
57 1962-63 C. N. Srinivasienger S. Mahadevan M. S. Ramanujan No Office P. C. Vaidya R. P. Bambah and P. L. Bhatanagar R. P. Bambah and P. L. Bhatanagar C. T. Rajgopal
58 1963-64 Hansaraj Gupta Shanti Narayan V. S. Krishnan No Office P. C. Vaidya R. P. Bambah and P. L. Bhatanagar R. P. Bambah and P. L. Bhatanagar C. T. Rajgopal
59 1964-65 P. L. Bhatanagar Shanti Narayan V. S. Krishnan No Office P. C. Vaidya R. P. Bambah and M. Venkatraman R. P. Bambah and M. Venkatraman C. T. Rajgopal
60 1965-66 P. L. Bhatanagar Shanti Narayan V. Krishnamurthy No Office P. D. Gupta R. P. Bambah and M. Venkatraman R. P. Bambah and M. Venkatraman C. T. Rajgopal
61 1966-67 R. S. Verma Shanti Narayan V. Krishnamurthy No Office P. D. Gupta R. P. Bambah and M. Venkatraman R. P. Bambah and M. Venkatraman C. T. Rajgopal
62 1967-68 R. S. Verma Shanti Narayan V. Krishnamurthy No Office P. D. Gupta M. Venkatraman and T. P. Srinivasan M. Venkatraman and T. P. Srinivasan C. T. Rajgopal
63 1968-69 P. L. Bhatanagar P. C. Vaidya V. Krishnamurthy No Office P. D. Gupta K. G. Ramanathan J. N. Kapoor C. T. Rajgopal
64 1969-70 R. P. Bambah P. C. Vaidya V. Krishnamurthy No Office P. D. Gupta K. G. Ramanathan J. N. Kapoor C. T. Rajgopal
65 1970-71 M. Venkatraman S. Raghavan V. Krishnamurthy No Office P. D. Gupta K. G. Ramanathan M. K. Singal T. S. Bhanumurthy
66 1971-72 J. N. Kapoor S. Raghavan V. Krishnamurthy No Office P. D. Gupta K. G. Ramanathan M. K. Singal T. S. Bhanumurthy
67 1972-73 J. N. Kapoor S. Raghavan V. Krishnamurthy No Office A. M. Vaidya K. G. Ramanathan M. K. Singal T. S. Bhanumurthy
68 1973-74 K. G. Ramanathan S. Raghavan P. L. Bhatanagar No Office A. M. Vaidya K. G. Ramanathan M. K. Singal T. S. Bhanumurthy
69 1974-75 V. Krishnamurthy S. Raghavan P. L. Bhatanagar No Office A. M.Vaidya K. G. Ramanathan M. K. Singal T. S. Bhanumurthy
70 1975-76 P. C. Vaidya P. C. Jain P. L. Bhatanagar No Office A. M. Vaidya K. G. Ramanathan M. K. Singal T. S. Bhanumurthy
71 1976-77 P. C. Vaidya P. C. Jain No Office A. M. Vaidya K. G. Ramanathan M. K. Singal T. S. Bhanumurthy
72 1977-78 U. N. Singh P. C. Jain No Office A. M. Vaidya K. G. Ramanathan I. S. Luthar T. S. Bhanumurthy
73 1978-79 U. N. Singh R. S. L. Srivastava S. Raghavan No Office D. K. Sinha K. G. Ramanathan I. S. Luthar T. S. Bhanumurthy
74 1979-80 K. Venkatchelienger R. S. L. Srivastava S. Raghavan No Office D. K. Sinha K. G. Ramanathan I. S. Luthar T. S. Bhanumurthy
75 1980-81 K. Venkatchelienger R. S. L. Srivastava S. Raghavan No Office D. K. Sinha K. G. Ramanathan I. S. Luthar T. S. Bhanumurthy
76 1981-82 V. V. Naralikar K. Rameshan S. R.Sinha No Office D. K. Sinha K. G. Ramanathan T. S. Bhanumurthy
77 1982-83 R. S. Mishra K. Rameshan S. R. Sinha No Office K. M. Saxena K. G. Ramanathan N. Shankaran T. S. Bhanumurthy
78 1983-84 R. S. Mishra K. Rameshan S. R. Sinha No Office K. M. Saxena K. G. Ramanathan N. Shankaran T. S. Bhanumurthy
79 1984-85 R. P. Agarwal K. Rameshan S. R. Sinha No Office K. M. Saxena K. G. Ramanathan N. Shankaran T. S. Bhanumurthy
80 1985-86 S. D. Chopra M. K. Singal J. N. Kapoor No Office K. M. Saxena I. B. S. Passi N. Shankaran T. S. Bhanumurthy
81 1986-87 H. C. Khare M. K. Singal J. N. Kapoor No Office V. M. Shah I. B. S. Passi A. M. vaidya V. K. Balachandran
82 1987-88 V. Singh M. K. Singal J. N. Kapoor No Office V. M. Shah I. B. S. Passi A. M. vaidya V. K. Balachandran
83 1988-89 M. K. Singal S. P. Arya J. N. Kapoor No Office V. M. Shah I. B. S. Passi A. M. vaidya K. S. Padmanabhan
84 1989-90 M. P. Singh S. P. Arya J. N. Kapoor No Office V. M. Shah I. B. S. Passi A. M. vaidya K. S. Padmanabhan
85 1990-91 V. M. Shah S. P. Arya J. N. Kapoor No Office M. K. Singal I. B. S. Passi A. M. vaidya K. S. Padmanabhan
86 1991-92 D. K. Sinha S. P. Arya J. N. Kapoor No Office M. K. Singal R. P. Agarwal A. M. vaidya K. S. Padmanabhan
87 1992-93 V. Kannan S. P. Arya H. P. Dixit No Office M. K. Singal R. P. Agarwal V. M. Shah K. S. Padmanabhan
88 1993-94 U. P. Singh S. P. Arya H. P. Dixit No Office M. K. Singal R. P. Agarwal V. M. Shah K. S. Padmanabhan
89 1994-95 H. P. Dixit H. C. Khare H. P. Dixit S. P. Arya M. K. Singal R. P. Agarwal V. M. Shah K. S. Padmanabhan
90 1995-96 N. K. Thakare H. C. Khare H. P. Dixit S. P. Arya M. K. Singal R. P. Agarwal V. M. Shah K. S. Padmanabhan
91 1996-97 S. Bhargava H. C. Khare H. P. Dixit S. P. Arya M. K. Singal R. P. Agarwal V. M. Shah K. S. Padmanabhan
92 1997-98 A. R. Singal H. C. Khare H. P. Dixit S. P. Arya M. K. Singal V. M. Shah R. P. Agarwal K. S. Padmanabhan
93 1998-99 B. K. Lahiri H. C.Khare N. K. Thakare M. K. Singal S. P. Arya V. M. Shah R. P. Agarwal K. S. Padmanabhan
94 1999-2000 A. S. Gupta H. C. Khare N. K. Thakare M. K. Singal S. P. Arya V. M. Shah R. P. Agarwal K. S. Padmanabhan
95 2000-01 Satya Deo R. P. Agarwal N. K. Thakare M. K. Singal S. P. Arya V. M. Shah H. C. Khare K. S. Padmanabhan
96 2001-02 P. V. Arunachalam R. P. Agarwal N. K. Thakare M. K. Singal S. P. Arya V. M. Shah H. C. Khare K. S. Padmanabhan
97 2002-03 M. A. Pathan R. P. Agarwal N. K. Thakare M. K. Singal S. P. Arya V. M. Shah H. C. Khare S. Parvathi
98 2003-04 T. Parthasarathy R. P. Agarwal N. K. Thakare M. K. Singal S. P. Arya V. M. Shah H. C. Khare S. Parvathi
99 2004-05 T. Thrivikraman R. P. Agarwal N. K. Thakare M. K. Singal S. P. Arya V. M. Shah J. R. Patadia S. Parvathi
100 2005-06 Sarvajit Singh V. M. Shah N. K. Thakare M. K. Singal S. P. Arya R. P. Agarwal J. R. Patadia S. Parvathi
101 2006-07 I. B. S. Passi V. M. Shah N. K. Thakare M. K. Singal
(till July, 2006);
S. P. arya
S. P. Arya R. P. Agarwal J. R. Patadia S. Parvathi
102 2007-08 R. B. Bapat V. M. Shah Satya Deo S. B. Nimse S. P. Arya N. K. Thakare J. R. Patadia S. Parvathi
103 2008-09 A. K. Agarwal V. M. Shah Satya Deo S. B. Nimse S. P. Arya N. K. Thakare J. R. Patadia K. Parthasarathy
104 2009-10 Peeyush Chandra V. M. Shah Satya Deo S. B. Nimse S. K. Nimbhorkar N. K. Thakare J. R. Patadia K. Parthasarathy
105 2010-11 R. Sridharan V. M. Shah Satya Deo S. B. Nimse S. K. Nimbhorkar N. K. Thakare J. R. Patadia K. Parthasarathy
106 2011-12 P. K. Banerji V. M. Shah Satya Deo M. M. Shikare S. K. Nimbhorkar N. K. Thakare J. R. Patadia K. Parthasarathy
(till 30-04-11);
V. Thangaraj
(from 01-05-11 onwards)
107 2012-13 Huzoor H. Khan V. M. Shah Satya Deo M. M. Shikare S. K. Nimbhorkar N. K. Thakare J. R. Patadia V. Thangaraj
(till 30-06-12);
Premalatha Kumaresan
(from July 1, 2012 onwards)
108 2013-14 Geetha S. Rao N. K. Thakare A. K. Srivastava M. M. Shikare S. K. Nimbhorkar Satya Deo J. R. Patadia Premalatha Kumaresan
109 2014-15 S. G. Dani N. K. Thakare M. M. Shikare (I/C) M. M. Shikare S. K. Nimbhorkar Satya Deo J. R. Patadia Premalatha Kumaresan
110 2015-16 A. M. Mathai N. K. Thakare M. M. Shikare (I/C) M. M. Shikare S. K. Nimbhorkar Satya Deo J. R. Patadia Premalatha Kumaresan
(till 30-06-15)
R. Sahadevan
(from 01-07-15)
111 2016-17 D. V. Pai N. K. Thakare Peeyush Chandra M. M. Shikare S. K. Nimbhorkar Satya Deo J. R. Patadia R. Sahadevan
(till 30-06-16)
G. P. Youvaraj
(from 01-07-16)
112 2017-18 Manjul Gupta N. K. Thakare Peeyush Chandra M. M. Shikare S. K. Nimbhorkar Satya Deo J. R. Patadia G. P. Youvaraj
113 2018-19 Sudhir Ghorpade N. K. Thakare Peeyush Chandra M. M. Shikare S. K. Nimbhorkar Satya Deo J. R. Patadia G. P. Youvaraj
till 30-06-18
Dr.Sushama Agrawal
01-07-18 onwards
113 2019-20 S. Arumugam Satya Deo Peeyush Chandra B. N. Waphare S. K. Nimbhorkar Sudhir R. Ghorpade M. M. Shikare Sushma Agrawal
114 2020-21 B Sury Satya Deo Peeyush Chandra B. N. Waphare S. K. Nimbhorkar Sudhir R. Ghorpade M. M. Shikare Sushma Agrawal
113 2021-22 Dipendra Prasad Satya Deo Peeyush Chandra B. N. Waphare S. K. Nimbhorkar Sudhir R. Ghorpade M. M. Shikare M. Pitchaimani
114 2022-23 S D Adhikari Satya Deo (till he passed away on June 20, 2022),
S K Nimbhorkar (from June 27, 2022 till November 15, 2022 ),
M M Shikare (interim from November 16, 2022)
G. P. Raja Sekhar B. N. Waphare S. K. Nimbhorkar (till November 15, 2022);
B N Waphare (interim from November 16, 2022)
Peeyush Chandra M. M. Shikare M. Pitchaimani